Đức Thọ thử nghiệm trồng khoai lang Nhật Bản

Vụ đông năm nay, lần đầu tiên huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thực hiện mô hình liên kết trồng khoai lang Nhật Bản với diện tích 44 ha. Đức Thọ thử nghiệm trồng khoai lang Nhật Bản


Lãnh đạo huyện Đức Thọ và đại diện HTX Dịch vụ Sông Lam kiểm tra giống khoai lang Nhật Bản trước khi cung ứng cho bà con nông dân.

Mô hình được triển khai tại các xã: Đức Đồng, Đức Vĩnh, Đức Lạng, Đức An, Tùng Ảnh, Đức Hòa, Đức Lập, Đức Dũng. HTX Dịch vụ Sông Lam (xã Yên Hồ) cung ứng giống, phân bón, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân.

Ông Đinh Nho Quỳnh – Giám đốc HTX cho biết: Giống khoai lang Nhật Bản rất hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của vùng đất Đức Thọ, đặc biệt là những xã vùng trà sơn. Hiện nay, cây khoai lang ở các vườn ươm đã phát triển tốt, HTX Dịch vụ Sông Lam đang xuất bán giống cho bà con nông dân.

Đức Thọ thử nghiệm trồng khoai lang Nhật Bản
Các xã viên HTX Dịch vụ Sông Lam lựa chọn cây giống để cung ứng cho bà con nông dân

Trước đó, HTX Dịch vụ Sông Lam trồng thử nghiệm 4,5 ha. Kết quả, cây khoai lang phát triển tốt, không sâu bệnh, củ nhiều và mẩy, năng suất bình quân đạt từ 22-24 tấn/ha. Với giá bán bình quân 4.300 đồng/kg, dự tính mỗi ha sẽ cho thu nhập từ 94-103 triệu đồng, trừ chi phí người nông dân thu lãi từ 45-50 triệu đồng.

Đức Thọ thử nghiệm trồng khoai lang Nhật Bản
Giống khoai lang Nhật Bản phát triển tốt, cho năng suất cao trên đồng đất Đức Thọ.

Việc trồng khoai lang Nhật Bản mở ra hướng đi mới trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa có liên kết, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, góp phần nâng cao đời sống cho bà con nông dân.