Một số hình ảnh tiêu biểu năm 2017 của công ty Gia Bảo

Một số hình ảnh tiêu biểu năm 2017 của công ty Gia Bảo

27

Tại Thái Bình

31

Tại Nam Định

07

Tại Mường Sén, Lào Cai

16

Tại  Lào Cai

12

Xe chuẩn bị giống

28

Tại Hà Giang

Tin Liên Quan